Гарячі клавіші для 3D-моделювання в Blender

Гарячі клавіші для 3D-моделювання в Blender

Гарячі клавіші на клавіатурі – це поєднання клавіш, що дозволяють миттєво запускати різні можливості програм. При цьому не потрібно заходити в меню програми. Назва “гарячі клавіші” є перекладом з англійської “hotkeys”.

Гарячі клавіші дозволяють діяти професійно, швидко та максимально точно.

Ось короткий набір для наших 3D-дизайнерів у Blender.

TAB – У вікні 3D виду перемикає Об’єктний режим на режим Редагування та навпаки.

A – Виділення всіх об’єктів, повторне натискання знімає виділення.

Цифри NumPad – Перемикання режимів перегляду об’єкта.

Клавіша 5″ перемикає з перспективного режиму перегляду на ортогональний і навпаки,

“1” – вигляд спереду,

“3” – вигляд справа,

“7” – вигляд зверху,

“9” – вигляд знизу,

“2” , “4” , “6” , “8” – пересуває камеру,

Клавіша “.” – наближення до вибраного об’єкта,

“+” – наближає камеру до об’єкта,

“-“ – віддаляє камеру від об’єкта, “0”

R – Обертання

S – Масштабування

G – Переміщення об’єкта чи вершини. G + X, Y, Z дозволяє переміщати об’єкт або вершину по осі X, Y, Z відповідно.

SHIFT+D – Дублювання об’єктів

E – екструдування виділених вершин у режимі Редагування.

O – У режимі Редагування викликає режим пропорційного редагування вершин.

U – У режимі Редагування викликає меню UV Mapping ,

Z – перемикання режиму Solid на режим Wireframe і навпаки.

Ctrl + Z – скасування дії CTRL + SHIFT + Z – повернути скасовану дію (Redo).

CTRL+ALT+Z – викликає меню історії.

ALT + Z – Перемикання заповненого відображення у затемнене та навпаки.

N – Викликає вікно виділеного об’єкта.

X – видалення об’єкта в об’єктному режимі, видалення вершин в режимі редагування. Те саме, що і Delete .

F – створення ребра між 2 виділеними вершинами режим Редагування. Між 3 чи 4 вершинами створюється грань.

T – викликає вікно, в якому знаходяться такі вкладки: Tools, Create, Relations, Animation, Physics, Grease Pencil .

ALT + A – програвання анімації в Timeline .

CTRL + P – створення зв’язку між виділеними об’єктами.

ALT + P – розрив зв’язку між виділеними об’єктами.

W – виклик меню Specials , в якому знаходиться Subdivide та інші.

H – у режимі Редагування приховує вершину. Натисніть ALT + H , щоб повернутися до вершини .

ALT + C – конвертування тексту та кривих.

SHIFT + Пропуск – повноекранний режим вікна, на якому зараз стоїть курсор.

Працюйте швидше, 3D дизайнери, використовуючи гарячі клавіші та їх комбінації  у Blender.